Privacy

Maaike Hartgers Interieuradvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en daar wil ik uiteraard zo voorzichtig mogelijk mee omgaan. In deze privacyverklaring licht ik toe hoe ik dit doe.

Contactgegevens

www.mhinterieurs.nl
Den Bramel 5
7339 JE Ugchelen
0620673402

Persoonsgegevens die ik verwerk

Maaike Hartgers Interieuradvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

privacy beleid Maaike Hartgers Interieuradvies Apeldoorn en Arnhem

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij mij deze actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Denk hierbij aan je geloofsovertuiging omdat je dit terug wilt zien in het interieuradvies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Maaike Hartgers Interieuradvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Maaike Hartgers Interieuradvies verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maaike Hartgers interieuradvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Maaike Hartgers Interieuradvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, wordt 7 jaar bewaard op facturen t.b.v. de administratie en belastingdienst
 • Adresgegevens, wordt 7 jaar bewaard op facturen t.b.v. de administratie en belastingdienst
 • Telefoonnummer, wordt 2 jaar bewaard voor de nazorg
 • E-mailadres, wordt 2 jaar bewaard voor de nazorg
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, wordt 2 jaar bewaard voor de nazorg
 • Bankrekeningnummer, wordt 7 jaar bewaard in de administratie t.b.v. de administratie en belastingdienst.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, wordt bewaard gedurende de looptijd van het leveren van de dienst om zo de dienst naar wens te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Maaike Hartgers Interieuradvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maaike Hartgers Interieuradvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maaike Hartgers Interieuradvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En Google analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maaike Hartgers Interieuradvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mhinterieurs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maaike Hartgers Interieuradvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Maaike Hartgers Interieuradvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@mhinterieurs.nl